Przyjmowanie przez kobiety w ciąży zbyt dużych dawek kwasu foliowego może zwiększać ryzyko alergii u ich dzieci – wynika z badań specjalistów z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kwas foliowy w odpowiednich dawkach jest zarazem niezbędny, by przeciwdziałać potencjalnym wadom wrodzonym u dzieci.

– Zdarza się jednak, że kobiety przyjmują kilka preparatów wielowitaminowych jednocześnie, często bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, a tym samym – przyjmują większą, niż zalecana, dawkę kwasu foliowego – mówiła doktor Anna Socha-Banasiak z Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Naukowcy przypominają, że rozwój układu odpornościowego człowieka rozpoczyna się już w okresie płodowym, a w ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości występowania chorób alergicznych u dzieci. Badacze z różnych ośrodków naukowych poszukują zatem nowych czynników środowiskowych, które mogłyby mieć wpływ na tę tendencję.

Kwas foliowy

Badania łódzkich specjalistów z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi koncentrowały się na ocenie wpływu spożycia kwasu foliowego u kobiet przed i w okresie ciąży na rozwój alergii u ich dzieci.

– Skłoniły mnie do tego doniesienia, wskazujące na potencjalne zależności pomiędzy suplementacją diety kwasem foliowym przez kobiety w ciąży, a występowaniem astmy oskrzelowej u ich potomstwa – mówi kierownik projektu dr Anna Socha-Banasiak.

Jak przypomniała, kwas foliowy w dawce 0,4 miligramów na dobę jest zalecany zdrowym kobietom (z niskim ryzykiem występowania wad płodu) przynajmniej 12 tygodni przed planowaną ciążą, w jej trakcie (zwłaszcza w pierwszym trymestrze) oraz w okresie laktacji. Jego spożycie jest ważne przede wszystkim ze względu na profilaktykę występowania wad wrodzonych, w tym wad ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u potomstwa oraz niektórych powikłań ciąży.

– Wyższe dawki kwasu foliowego są zalecane w sytuacjach pośredniego lub wysokiego ryzyka występowania wad płodu i powikłań ciąży – dodaje ekspertka.

Łódzcy naukowcy przeprowadzili ankiety dotyczące przyjmowania kwasu foliowego przed i w trakcie ciąży wśród ponad 300 matek dzieci w wieku od dwóch do 72 miesięcy, które leczone były w klinikach oraz w poradniach specjalistycznych ICZMP w latach 2010-2014. Dodatkowo, na postawie wywiadów lekarskich oraz badań, diagnozowano lub wykluczano u dzieci choroby alergiczne.

– Analiza wyników badań wykazała, że dzieci chorujące na alergię to częściej potomstwo matek, które otrzymywały kwas foliowy w ciąży w dawkach wyższych, niż zalecane – zaznaczyła dr Socha-Banasiak.
W tym przypadku, jak sugerowała, sprawdza się powiedzenie: „co za dużo, to niezdrowo”. Ankietowane kobiety często zgłaszały, że nie były świadome, iż przyjmują zbyt duże dawki kwasu foliowego.

– Często przyjmowały jednocześnie tabletki zawierające kwas foliowy jako jedyny aktywny składnik oraz inne preparaty wielowitaminowe. W ten sposób otrzymywały sumarycznie wyższe dawki folianów – dodała specjalistka.

 

Wpływ folianów na układ odpornościowy

W jej ocenie wyniki badań sugerują możliwość wpływu folianów – jako jednego z wielu czynników – na kształtowanie układu odpornościowego u płodu.

– Regulacja ta prawdopodobnie zachodzi w mechanizmie modyfikacji epigenetycznych, czyli takich zmian, które mogą wpływać na regulację ekspresji genów już w okresie płodowym. Jednak wymaga to potwierdzenia w kolejnych badaniach – dodała.

Badania pokazały także inną, niepokojącą lekarzy tendencję. Okazało się bowiem, że zaledwie niespełna 39 procent ankietowanych kobiet deklarowało przyjmowanie kwasu foliowego w okresie planowania ciąży.

– To wskazuje na konieczność prowadzenia dalszej edukacji kobiet w zakresie profilaktyki występowania wad wrodzonych u dzieci – oceniła dr Anna Socha-Banasiak. Jak podkreśliła, przyjmowanie kwasu foliowego w rekomendowanych dawkach w okresie planowania i trwania ciąży powinno być nadal bezwzględnie zalecane i stosowane przez kobiety z uwagi na jego udowodnione profilaktyczne działanie, szczególnie w stosunku do występowania wad wrodzonych u potomstwa.

– Jednak przyszłe mamy nie powinny przyjmować kilku preparatów wielowitaminowych jednocześnie, szczególnie bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem – podsumowała ekspertka z ICZMP w Łodzi.

 

 

Źródło: tvnmeteo
0 0 votes
Article Rating