Naukowcy przewidują, że przez zmiany klimatu zagrożenia dla zdrowia ludzi wzrosną. Rozwiązania są w zasięgu ręki, ale ich wdrożenie wymaga woli politycznej – wynika z opublikowanego w tym tygodniu raportu rady EASAC skupiającej uczonych z 27 europejskich akademii nauk.

EASAC (European Academies' Science Advisory Council) to rada doradztwa naukowego tworzona przez akademie nauk z 27 krajów Unii Europejskiej. Członkowie rady opublikowali raport „Konieczność działań na rzecz klimatu w celu ochrony zdrowia ludzkiego w Europie”. Podsumowaniem raportu zajęli się przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk.

Dowody wskazują, że zmiany klimatu niekorzystnie wpływają na zdrowie ludzkie i przewiduje się, że zagrożenia dla zdrowia wzrosną. Rozwiązania są w zasięgu ręki i wiele można zrobić, działając na podstawie obecnej wiedzy, ale wymaga to woli politycznej – napisali przedstawiciele EASAC, podsumowując wyniki raportu.

W komunikacie przypomniano, że przy obecnych tendencjach w zakresie emisji gazów cieplarnianych, do końca wieku przewiduje się wzrost temperatury na świecie o ponad 3 st. C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Ten wzrost będzie wyższy na lądzie niż w oceanach.

W opublikowanym raporcie naukowcy z EASAC podsumowali wyniki dużej liczby niezależnych badań, które dotyczyły wpływu zmian klimatu na zdrowie oraz strategii przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia.

W raporcie wymieniono, że za sprawą globalnego ocieplenia ludzkość na świecie częściej będzie miała do czynienia z wysokimi temperaturami i ekstremalnymi zdarzeniami takimi jak powodzie i susze, zanieczyszczenie powietrza i alergeny. Kolejnym skutkiem globalnego ocieplenia jest to, że  zmniejszy się również bezpieczeństwo żywności i żywienia.

Zmiany klimatu mogą również spowodować rozprzestrzenienie się niektóry chorób zakaźnych w takie miejsca, gdzie wcześniej nie występowały lub zwiększoną zachorowalność na nie – przenoszone m.in. przez komary, żywność czy wodę. Eksperci przypominają też, że przy zmianach klimatu liczyć się też należy z rosnącym ryzykiem przymusowej migracji.

Aby zapobiegać zmianom klimatu, konieczne jest – zdaniem autorów raportu – szybkie podjęcie działań.

Ratunkiem noże być m.in. ograniczenie zużycia paliw kopalnych. W raporcie zapisano, że kilkuset tysiącom przedwczesnych zgonów rocznie w UE można zapobiec dzięki gospodarce „bezemisyjnej” – dzięki zmniejszonemu zanieczyszczeniu powietrza. Ostatnie szacunki sugerują, że około 350 tys. zgonów rocznie w UE można przypisać zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego przez spalanie paliw kopalnych – streszczono w komunikacie. Podsumowano tam, że siedem milionów dzieci w Europie mieszka w obszarach, w których zanieczyszczenie powietrza przekracza zalecane przez WHO limity, a takie narażenie może wpływać na rozwój mózgu i funkcje poznawcze.

Kolejnym czynnikiem, który zmniejszyć może emisję gazów cieplarnianych jest zmiana nawyków żywieniowych. „Promowanie zdrowszej, bardziej zrównoważonej diety przy zwiększonym spożyciu owoców, warzyw i roślin strączkowych oraz zmniejszeniu spożycia czerwonego mięsa, zmniejszy obciążenie chorobami niezakaźnymi i zmniejszy emisje gazów cieplarnianych” – napisano w raporcie.

UE musi dołożyć większych starań, aby zapewnić, że oszacowanie wpływu klimatu na zdrowie jest istotną częścią wszystkich proponowanych inicjatyw, a polityka klimatyczna i zdrowotna jest zintegrowana z innymi priorytetami politycznymi, w tym strategiami koordynacji na szczeblu UE i krajowym. Ważne jest również, aby podjąć kroki w celu przeciwdziałania błędnym informacjom o przyczynach i skutkach zmian klimatu, które grożą podważeniem woli politycznej do działania – napisano w komunikacie.

 

 

 

Źródło: twojezdrowie.rmf24, PAP
0 0 votes
Article Rating