Poniżej wykres energii drgań magnetycznych wyliczony z pomiaru magnetometrem dla osi północ-południe z naniesionymi trzęsieniami ziemi, jakie wtedy występowały.

 

Zwróćcie uwagę na szczyty dla energii i silne trzęsienia ziemi, które wtedy wystąpiły.

Poniżej głębokości trzęsień ziemi

Magnitudy od 3.5

Energia trzęsień ziemi, skala liniowa, uśrednienie godzinowe

 

Źródło: LosyZiemi.pl