– Dziura ozonowa może wkrótce zniknąć – poinformowali eksperci z NASA na konferencji Amerykańskiej Unii Geofizycznej. Naukowcy twierdzą, że nastąpi to do 2070 roku.

Dziura ozonowa nad Antarktydą z 2006 roku

Zespół naukowców przeanalizował skład chemiczny dziury ozonowej, która 25 lat temu stała się przyczyną podpisania Protokołu Montrealskiego. Ów dokument wymógł stopniowe wycofywanie freonów, które przekształcając się w chlor w górnej atmosferze szkodziły warstwie ozonowej.Okazuje się, że od czasu podpisania umowy dziura ozonowa znacząco się kurczy. Jednak naukowcy podkreślają, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o całkowitym „uzdrowieniu” warstwy ozonowej.

– Zmniejszanie dziury ozonowej, przy jednoczesnym zwiększaniu zawartości ozonu, nie jest wystarczającym dowodem na to, że dziura ozonowa odbudowuje się w związku ze zmniejszającym się stężeniem chloru – wyjaśniła Susan Strahan z Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda.

Odpowiedzialna pogoda?

Według ekspertów, za zmiany rozmiarów dziury ozonowej odpowiedzialna jest pogoda. Zarówno na największą dziurę z 2006 roku, jak i za najmniejszą z 2012 roku miały wpływ dwa główne czynniki.

– Wiatr i temperatury wpływają na to, jak duża jest dziura ozonowa – powiedziała Strahan.

W jaki więc sposób czynniki pogodowe zmieniają warstwę ozonową? Silny wiatr może transportować duże ilości ozonu, które ograniczają lub nawet kurczą dziurę na kilka lat. Przy czym należy dodać, że w niektórych okresach roku proces ten ulega zahamowaniu, a dziura ponownie się rozszerza.

Zniknie do 2070 roku

Naukowcy prognozują, że do 2025 roku pogoda pozostanie dominującym czynnikiem w określaniu wielkości dziury ozonowej, ale później nastąpi gwałtowny spadek poziomu freonów w atmosferze, co w efekcie doprowadzi do jej zaniku. Będzie to miało miejsce około 2070 roku. – Dziura ozonowa nie zniknie od razu, ale ogólnie tendencja jest spadkowa – dodała Strahan.

Źródło: Huffington Post, tm
0 0 votes
Article Rating