Poniżej znajdują się wykresy z 5 dni pomiarów magnetometrycznych w osi pionowej Z, jest to pomiar drgań pochodzących z jonosfery, a powstałych na skutek oddziaływań magnetycznych w przestrzeni kosmicznej. Od wielu lat prowadzę pomiary magnetometrem przy próbkowaniu 75 Hz, z tego wyliczam również energię drgań dla każdej sekundy pomiarów (niebieskie wykresy - uśrednienie minutowe). Oprócz ... Czytaj więcej