Poniżej znajdują się wykresy z 10 dni pomiarów magnetometrycznych w osi pionowej Z oraz osi Y. Jest to pomiar drgań pochodzących z jonosfery, a powstałych na skutek oddziaływań magnetycznych w przestrzeni kosmicznej. Od wielu lat prowadzę pomiary magnetometrem przy próbkowaniu 75 Hz, z tego wyliczam również energię drgań dla każdej sekundy pomiarów ... Czytaj więcej