Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego w osi pionowej – generowane przez jonosferę. Wykresy podzielone są po 500 Hz od 0 – 6 kHz i 15-20 kHz. Szybka transformacja Fouriera (FFT), ostatnie 120 godzin pomiarów - 5 dni. Zakres 3-4 kHz najmocniej wpływa na istoty żywe, w tym na ... Czytaj więcej