Badaczom z  Uniwersytetu Aalto  i  Centrum badań technicznych w Finlandii udało się wykazać eksperymentalnie iż próżnia ma właściwości których wcześniej nie obserwowano.  W próżni dochodzi do kreacji par wirtualnych cząstek które z kolei mogą stać się  wykrywalnymi cząstkami światła ( fotony).

Naukowcy  przeprowadzili  eksperyment z lustrem który pokazał iż zmieniając jego pozycje w próżni, wirtualne cząstki mogą  ulec transformacji w fotony  które możemy  obserwować.

Do eksperymentu  badacze użyli  szeregu nadprzewodzących urządzeń kwantowo-interferencyjnych(SQUID).Poprzez zmianę pola magnetycznego, prędkość światła  w urządzeniu  również może być zmieniona. Z punktu widzenia pola elektromagnetycznego  promieniowania próżni odbijane jest ono  od tego typu  urządzeń obserwujemy wówczas poruszające się lustro.

Zdjęcie z optycznego mikroskopu pokazuję łańcuch w którym  badano dynamiczny  efekt Casimira. Prędkość  światła w tym materiale może być różna  w wyniku zmiany pola magnetycznego poprzez pętle SQUID

„ Poprzez szybkie zróżnicowanie prędkości w szeregu, mogliśmy uzyskać fotony mikrofali  z próżni” wyjaśnia Pasi  Lähteenmäki  doktorant z Uniwersytetu Aalto.

Przyszłe badania w tym kierunku dla tych urządzeń uwzględniają kreację „ sztucznego” horyzontu zdarzeń i obserwacje promieniowania Hawkinga  emitowanego z horyzontu.

Współczesne obserwacje pozwalają kosmologom zbliżyć do początków wszechświata  i ulepszać rozwój  potężnych komputerów kwantowych.

 

 

 

Źródło:http://phys.org

 

0 0 votes
Article Rating