Energia drgań pola magnetycznego naszej planety w osi X, Y i Z oraz energia sumaryczna z ostatnich 48 godzin.

Skoki magnetyczne w osi Z.

Na poniższych wykresach znajdują się częstotliwości składowe ziemskiego pola magnetycznego w ciągu ostatnich 28 godzin od 0-4 kHz w rozbiciu po 500 Hz.

 

Źródło: LosyZiemi.pl
0 0 votes
Article Rating