Poniżej dobowe cykle magnetyczne od 2-7 lipca. Cykl jest dłuższy, ale ważny jest środek, od którego następuje lustrzane odbicie cyklu do połowy. Mechanizm podobny do cykli krótkich na Słońcu, o których Wam pisałem. Najlepiej widoczny jest na osi Y i Z.

Poniżej każda z osi, w tej samej kolejności

Oś Y

 

Oś Z

 

Oś X

Tak jak Aktywność Słońca w cyklach krótkich, poniżej 2. i 3. cykl krótki w 25. 11-letnim cyklu słonecznym.

Zaznaczone początki i końce cykli oraz środki.

Widzicie podobieństwo do cyklu w pomiarach magnetometrycznych?

 

Źródło: LosyZiemi.pl