Ciekawy cykl magnetyczny wystąpił od 7 do 12 lipca, głównie w osi X - północ-południe.   Poniżej oś X w rozbiciu na dobowe pomiary   Źródło: LosyZiemi.pl ... Czytaj wiecej