Poniżej dobowe cykle magnetyczne od 7-9 sierpnia w osi Y, zaznaczone przesunięcia zmian dla tych samych oddziaływań w ciągu trzech dni.

Czerwona kreska, to długość geograficzna mojego pomiaru, a zielona antypody. Ważna jest tu odległość wyrażona w sekundach i minutach świetlnych. W przypadku Wenus odległość wynosi 145.3 sekundy świetlnej.

Poniżej pomiary magnetometryczne dla 3 osi w ciągu 3 dni

Pojedyncze dni, oś X

Oś Y

 

Oś Z

 

Źródło: LosyZiemi.pl