Poniżej wykres energii drgań magnetycznych wyliczonych na bazie pomiarów magnetometrycznych.

Jak widać od 5 grudnia pojawiła się wyraźna zmiana w cyklu oddziaływań magnetycznych w osi poziomej Y.
W osi X duże zmiany zaczęły się 1 grudnia tuż przed 19-tą UTC. Na końcu jest wykres dziewięciodniowy.

W rozbiciu na osie.

Sumarycznie.

Ostatnie 9 dni.

 

Źródło: LosyZiemi
0 0 votes
Article Rating