Po dziewięciu dniach intensywnej dyskusji, niemal 700 fizyków z około 100 uniwersytetów i laboratoriów sfinalizowało 9 miesięcy pracy nad ujednoliceniem struktury do zidentyfikowania „ukrytych sekretów” materii, energii i czasoprzestrzeni.

Symulowane zdarzenie produkcji Higgsa w detektorze ATLAS. 

4 Lipca 2012, świat świętował odkrycie bozonu Higgsa w LHC ( ang: „Large Hadron Collider”-Wielki Zderzacz Hadronów) które znajduję się w Genewie. Odkrycie było możliwe dzięki talentowi ponad 1500 naukowców i niezwykle skomplikowanej technologii. Fizycy pracujący w innych placówkach dokonali postępu w zidentyfikowaniu dziwnego zachowania cząstek zwanych neutrinami.

Pomimo odniesionych sukcesów zrozumienie tajemnic natury nadal pozostaje  poza naszym zasięgiem. Dla przykładu,  istotne właściwości neutrin nadal pozostają nie wyjaśnione. Ciemna Energia i Materia które razem stanowią 95 % wszechświata nadal są dla nas wielką tajemnicą.

Istnieje też kilka innych fundamentalnych pytań jak:

– Cząstka Higgsa różni się od innych które dotychczas odkryliśmy. Dlaczego tak jest? Czy Bozonów Higgsa jest kilka rodzajów?

– Neutrina są bardzo lekkie, nieuchwytne i zmieniają swoje właściwości gdy się przemieszczają.

– Znane cząstki stanowią 1/6 całej materii we Wszechświecie. Reszta to Ciemna Materia. Ale co to jest? Możemy wykryć jej cząstki w naszych laboratoriach? Może istnieją inne nieodkryte jeszcze cząstki w naturze?

– Są 4 znane siły w naturze. Czy są one manifestacją jednej zunifikowanej siły? Czy istnieją jeszcze inne siły?

– Czy istnieją ukryte wymiary? Czy teoria strun i jej rozszerzenie M-Teoria doprowadzą nas do czegoś?

– Podczas Wielkiego Wybuchu powstała materia i anty-materia. Współczesny świat składa się z materii. Skąd ta dysproporcja? Czy anty-materia jest mniej stabilina?

– Dlaczego ekspansja Wszechświata przyspiesza? Czy to oddziaływanie grawitacyjne równoległego (innego) Wszechświata?

Naukowcy debatowali na te i inne pytania od 28 lipca do 6 sierpnia na Uniwersytecie Minnesota  podczas 2013 Snowmass Community Summer Study.

 

Źródło: http://phys.org
0 0 votes
Article Rating