Poniższy film pokazuje aktywność wulkanu Colima w Meksyku w ciągu ostatnich sześciu godzin w korelacji z pomiarami mocy burzy geomagnetycznej.

Wykresy przedstawiają moje pomiary w osi pionowej (Z).

0 0 votes
Article Rating