Jak wiadomo, szympansy sprawnie posługują się narzędziami. Naukowcy z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Lipsku zainicjowali „Pan African Programme: The Cultured Chimpanzee” w ramach którego badają zachowania szympansów. W ten sposób natrafili na niezwykły, nieznany dotychczas zwyczaj tych zwierząt. Okazuje się, że w Zachodniej Afryce szympansy okładają kamieniami drzewa lub wrzucają do nich kamienie. W ten sposób w pustych pniach gromadzą się całe ich stosy.

Szympansy wrzucają kamienie do pni drzew

Szympansy wrzucają kamienie do pni drzew

Badacze nie wiedzą, jakie znaczenie ma takie zachowanie, ale przypuszczają, że ma ono jakiś związek z kulturą. Dotychczas obserwowano praktyczne zachowania szympansów, takie jak wykorzystywanie narzędzi do zdobywania pożywienia czy samic. Zauważono też, że jedne grupy szympansów niekoniecznie wykazują takie same zachowania jak inne.

Małpie rytuały

Małpie rytuały

Gdy naukowcy dowiedzieli się o istnieniu tajemniczych składowisk kamieni, umieścili w czterech takich miejscach kamery reagujące na ruch. W Chimbo Foundation w Gwinei Bissau zarejestrowano filmy, które potwierdziły, że kamienie są wrzucane przez szympansy, a zwierzęta regularnie odwiedzają takie drzewa. Kamery zarejestrowały szympansy, które rzucały kamieniami w drzewo biorąc kamienie z zewnątrz lub z wnętrza pnia, wrzucały je do drzewa, i wydawały przy tym przeciągły dźwięk – mówi Ammie Kalan z Instytutu Maxa Plancka. Wrzucaniem kamieni zajmują się głównie samce, chociaż zarejestrowano też samice i młode szympansy. Zachowanie takie zaobserwowano wyłącznie w Afryce Zachodniej i wydaje się ono niezależne od czynności związanych ze zdobywaniem pożywienia.

Małpie rytuały

Małpie rytuały

To nieznane dotychczas zachowanie. Jego odkrycie pokazuje, że w ramach projektu PanAf możemy zarejestrować jeszcze wiele nieznanych aspektów życia szympansów, które są naszymi najbliższymi krewnymi. Jako, że zwyczaj składowania kamieni w drzewach nie wydaje się związany ani z obfitością kamieni, ani z dostępnością odpowiednich drzew, prawdopodobnie ma on jakieś znaczenie kulturowe – mówi Christophe Boesch, dyrektor Wydziału Prymatologii w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka.

Źródło: Eurek Alert, kopalnia wiedzy
0 0 votes
Article Rating