W wielu tych zaznaczonych zieloną linią wstrząsach sejsmicznych był BARDZO zbliżony stosunek przesunięcia czasu do głębokości przy kilku zdarzeniach z rzędu. To nie zawsze wygląda na przypadek, a obserwuję to od kilku lat. Poniżej wstrząsy od magnitudy 4.0. Większość głębokich wstrząsów od 300 km to rejon od Nowej Zelandii po Fidżi, gdzie jest niezwykłe miejsce subdukcji płyty tektonicznej pod wyjątkowo dużym kątem około 45 stopni. Kilka pozostałych głębokich wstrząsów to Indonezja i Japonia.

Silne wstrząsy sejsmiczne od prawie 700 km głębokości do około 10 km w czasie od 16 do 31 grudnia mogą wskazywać, że powoli w ciągu dwóch tygodni pękał fragment ogromnej płyty, która jest tam “wciskana”. Poniżej wszystkie wstrząsy w rejonie od Nowej Zelandii po Fidżi. Tu najczęściej widać zdarzenia sejsmiczne w linii, czyli podobnym stosunku zmian czasu względem głębokości.
Podobnych, a nawet znacznie dokładniejszych serii zdarzeń sejsmicznych można znaleźć wiele od Indonezji po Fidżi i Nową Zelandię oraz Japonię.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę, żeby ta seria wstrząsów dotyczyła tej samej struktury.

Poniżej wszystkie wstrząsy sejsmiczne od magnitudy 4.0 w ciągu ostatnich 58 dni

 

Źródło: LosyZiemi.pl
0 0 votes
Article Rating