W Belsku znajduje się sejsmograf Instytutu Geofizyki PAN. Rejon Tonga, w którym pojawiło się kilka silniejszych wstrząsów sejsmicznych oddalony jest od Belska o 16 600 km. Trzęsienie ziemi w Japonii o 8300 km, a trzęsienie ziemi we Francji oddalone jest o 1690 km.

Zarejestrowane wstrząsy.

Lokalizacja pomiaru

 

 

Trzęsienia ziemi względem pomiaru

 

Trzęsienia ziemi w rejonie Tonga wystąpiły blisko początku miejsca subdukcji płyt tektonicznych, dlatego głębokość szacowana jest na około 60 km. W tym rejonie pojawiają się zazwyczaj bardzo głębokie trzęsienia ziemi, 400-600 km. Płyta pod płytę „wpycha się tam” pod bardzo dużym kątem, około 45 stopni.

 

Średniej siły szczyty oddziaływań magnetycznych wystąpią 14-16 czerwca

Źródło: LosyZiemi.pl