Od samego początku w pomiarach występował pewien ciekawy zakres częstotliwości o dużych energiach. Są to częstotliwości z zakresu 18.5-19.5 kHz i 15.5-16.5 kHz, które z czasem pojawiło się w pomiarach. Częstotliwości te pojawiają się kilkanaście do kilkudziesięciu minut po wschodzie Słońca w lokalizacji pomiarów, a zanikają kilka do kilkunastu minut po zachodzie Słońca. Wspominałem o nich w kwietniu.

Prawdopodobnie na skutek jakichś reakcji chemicznych jonosfera generuje te częstotliwości pod wpływem promieniowania od Słońca.
Rozmawiałem na ten temat między innymi z pracownikami NASA i szefem misji GOLD, badającej jonosferę z orbity. Profesor potwierdził moje przypuszczenia, ale nadal nieznany jest dokładny mechanizm.

To co się dzieje w jonosferze podczas aktywności Słońca, czy burz geomagnetycznych jest bardzo ciekawe. Jonosfera gromadząc ładunki rozszerza się – z jednej strony wpływając fizycznie na atmosferę, a z drugiej strony generuje przy tym drgania magnetyczne na najróżniejszych częstotliwościach.

 

Zakres 15.5-16.5 kHz

Zakres tych częstotliwości w ostatnich miesiącach ma coraz większą energię. Na pewien okres czasu poniższy zakres całkowicie zniknął z pomiarów.
Poniżej ostatnie 24 godziny oraz ostatnie 8 dni podzielone po 500 Hz.

 

Zakres 18.5-19.5 kHz

Ostatnie 24 godziny oraz ostatnie 8 dni podzielone po 500 Hz.

 

Zakres do 6 kHz

Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego w osi pionowej – generowane przez jonosferę. Wykresy podzielone są po 500 Hz od 0-6 kHz. Szybka transformacja Fouriera (FFT), ostatnie 200 godzin pomiarów (>8 dni). Zakres 3-4 kHz najmocniej wpływa na istoty żywe, w tym na człowieka.

 

Czekam na Wasze komentarze.

Źródło: LosyZiemi.pl