Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego w osi pionowej - generowane przez jonosferę. Wykresy podzielone są po 500 Hz od 0 – 6.5 kHz, 6.5-10 kHz i 15-20 kHz. Szybka transformacja Fouriera (FFT), ostatnie 192 godziny pomiarów (8 dni). Zakres 3-4 kHz najmocniej wpływa na istoty żywe, w tym ... Czytaj więcej