Dzięki pionierskiemu przeszczepowi nerwów 13 pacjentów dotkniętych paraliżem czterokończynowym odzyskało władzę w rękach. Dwa lata po operacji mogą samodzielnie jeść i wykonywać inne codzienne czynności. Tetraplegia, czyli paraliż czterokończynowy, jest wynikiem uszkodzenia rdzenia kręgowego na odcinku szyjnym. Dotychczas rokowania, co do poprawy stanu takich pacjentów, były raczej zerowe. Po stabilizacji chirurgicznej ... Czytaj więcej