Kombinacja notorycznie odnotowywanych rekordów wysokich temperatur i utrzymująca się od trzech lat susza w Kalifornii okazały się być wybuchową mieszanką. – Skutkiem tego połączenia są najgorsze warunki od przeszło 1200 lat – alarmują eksperci w publikacji pozytywnie ocenionej pod kątem merytorycznym przez Amerykańską Unię Geofizyczną (American Geophysical Union, w skrócie AGU).

 

Kalifornijska susza uszczupla pokrywę śnieżną w górach Sierra Nevada. Na zdjęciu od lewej: stan w dn. 23 luty 2011, po prawej: stan w dn. 23 luty 2014

Kalifornijska susza uszczupla pokrywę śnieżną w górach Sierra Nevada. Na zdjęciu od lewej: stan w dn. 23 luty 2011, po prawej: stan w dn. 23 luty 2014

Kalifornia od kilku lat boryka się ze znikomą ilością opadów atmosferycznych, skupiając na sobie oczy naukowców, specjalizujących się w wielu dziedzinach. Zespoły ekspertów z Uniwersytetu Minnesota i Instytutu Oceanograficznego Woods Hole postanowiły spojrzeć na problematykę szerzej, w skali ogólnokrajowej.

 

Dawno nie było tak źle

– Obecnie utrzymująca się na terenie stanu Kalifornia susza jest wyjątkowo surowa, gdy spojrzymy na nią z perspektywy minionych dziejów i porównamy z poprzednimi. Swoistą siłą napędową tego zjawiska są odnotowywane co rusz rekordowo wysokie temperatury – zwracają uwagę badacze.

W opublikowanej w czwartek (4 grudnia) pracy, którą pod kątem merytorycznym sprawdzała Amerykańska Unia Geofizyczna, za czynniki odpowiedzialne za najgorsze warunki na przestrzeni 1200 lat eksperci wskazują między innymi znikome ilości opadów atmosferycznych oraz skutki utrzymujących się wysokich temperatur.

 

Uszczuplona pokrywa

Wnikliwe badania wykazały, że uszczuplone zostały nie tylko rezerwy wodne na terenie Kalifornii. Ubyło także wody w ogólnym procesie jej cyrkulacji, co potwierdzają obserwacje pokrywy śnieżnej Sierra Nevada.

Naukowcy zwracają uwagę, że nie udało się temu zapobiec nawet mimo wprowadzenia restrykcji i ograniczeń zużycia wody przez obywateli i znajdujące się w regionie farmy. – Śniegu po prostu nie spadło tyle, ile powinno – zaznaczają.

 

Pesymistyczne prognozy

Zebrane dane pozwalają zespołom naukowym na prognozowanie tego, jak będą wyglądały kolejne lata. Scenariusze nie są optymistyczne – szacuje się, że kolejne lata będą jedynie pogarszały już uznane za najgorsze od 1200 lat warunki.

– Będzie to skutek nie tylko utrzymującej się, ale i pogłębiającej się suszy – zauważają.

Choć okresy suszy mieszkańców Kalifornii niespecjalnie dziwią, eksperci zwracają uwagę na stopień zaawansowania tego zjawiska obecnie.

– Jej dotkliwość była powodowana przez „nagromadzającą się surowość” wynikającą z szeregu czynników – podkreślają.

 

Redaktorskie korekty

Wstępna wersja materiału została jednak niezredagowana pod kątem czytelnika niespecjalizującego się w zawiłych procesach i nomenklaturze naukowej. – Poszczególne zwroty mogę jeszcze ulec drobnej zmianie podczas prac redaktorskich – zastrzega rzecznik reprezentujący badaczy w kontaktach z mediami.

Kalifornia obecnie ma „krótka przerwę od suszy” – meteorolodzy serwisu AccuWeather prognozowali, że w pierwszych dwóch tygodniach grudnia na teren stanu powinno spaść kilkaset litrów deszczu na metr kwadratowy i najprawdopodobniej kilka metrów śniegu.

0 0 votes
Article Rating