We wtorek 20 kwietnia rozpoczną się średniej siły oddziaływania magnetyczne planet. Osoby wrażliwe na zmiany magnetyczne, oddziaływania mogą odczuwać na ponad dobę przed szczytami i po szczytach w formie: bólu głowy, bólu stawów, zmęczenia i szumów usznych często z modulacjami. Drgania ziemskiego pola magnetycznego występują za sprawą jonosfery gromadzącej elektrony protony z rekoneksji magnetycznych emisji z plam i dziur koronalnych oraz wiatru słonecznego. Na szumy uszne bardzo mocno wpływają dziury koronalne.

Linie pola magnetycznego

Średniej siły szczyty oddziaływań magnetycznych wystąpią 21, 22 i 24 kwietnia.

W tym czasie może wystąpić wzrost aktywności sejsmicznej i wulkanicznej.

 

Szczyty nasileń szumów usznych w tym dniu mogą występować w godzinach:

Czas lokalny – Polska (UTC+2)

Na szumy uszne wpływają również burze geomagnetyczne, emisje elektronów z dziur koronalnych i plam słonecznych – opis poniżej.

 

Zachowania społeczne

W czasie oddziaływań magnetycznych na ulice mogą wychodzić osoby niezrównoważone psychicznie, czyli mogą się uaktywnić nożownicy i „miłośnicy” strzelania.
Mimo pandemii w ostatnim czasie jest bardzo dużo takich incydentów.

Drgania pola magnetycznego o specyficznych częstotliwościach wpływają na gruczoły hormonalne istot żywych, w tym człowieka.
Jeśli wystąpi sekwencja pewnych częstotliwości, specyficznych dla danego gruczołu, następuje zaburzenie jego pracy, co skutkuje wzrostem lub spadkiem produkcji hormonu, a to kształtuje nam stan emocjonalny. Te stany emocjonalne wpływają na zabójstwa, samobójstwa, kłótnie i na „wysyp świrów” z nożami na ulicach.

 

Lokalne pomiary

Pomiary magnetometryczne, energia drgań magnetycznych w ziemskim polu z ostatnich 5 dni oraz wpływ na odczuwalność.

Duże zakłócenia spowodowane są silnymi burzami geomagnetycznymi, które ostatnio występowały.

 

 

Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego, wykresy podzielone po 1 kHz od 2 – 6 kHz.
Szybka transformacja Fouriera (FFT), ostatnie 5 dni.

Przeanalizujcie wykresy względem tego, co odczuwaliście w danym czasie (czas UTC). Jeśli wystąpiły wtedy jakieś cykliczne zmiany amplitud, to ich częstotliwości są po prawej stronie – przypisane kolorom. Obserwujcie te wykresy i porównujcie ze swoim samopoczuciem, a także zdarzeniami zewnętrznymi. Pomiar jest w osi pionowej, na 16 stopniu długości geograficznej. Główny wpływ na pomiar ma jonosfera, czyli również cykle dobowe.

 

 

Mechanizm oddziaływania drgań magnetycznych na ludzi

Z naszych badań wynika, że oprócz bezpośredniego wpływu na mózg, pewne częstotliwości występujące w ziemskim polu magnetycznym wpływają na poszczególne gruczoły hormonalne w ciele człowieka. Hormony jak wiemy mogą wprowadzić człowieka w najróżniejsze stany emocjonalne. Takie zmienne „sterowanie” stanem emocjonalnym nie jest niczym dobrym. Niestety z roku na rok odczuwalność przez człowieka jest coraz większa, dotychczas było to w korelacji z 11-letnim cyklem aktywności Słońca.

Oddziaływania magnetyczne powodują zmiany w “drganiach magnetycznych” pola planety. Pole magnetyczne planety otacza wszystko, a jego siła nie jest taka mała, szczególnie na wysokich szerokościach geograficznych. Podczas silnych oddziaływań wzrastają szumy uszne i pojawiają się modulacje szumów, występują bóle głowy i bóle stawów oraz problemy ze snem.

Przede wszystkim uważajcie w samych szczytach tych oddziaływań. Wtedy mocno uwidaczniają się w polu magnetycznym Ziemi częstotliwości z zakresu 3400-4000 Hz, z naszych badań wynika, że mocno wpływają na poddenerwowanie, agresję oraz brak cierpliwości. Kierowcy na drodze mogą zachowywać się wtedy mniej racjonalnie – na co wskazują statystyki wypadków, które obserwuje.

Często wychodzą wtedy “na ulicę” osoby z upośledzeniem umysłowym, które “w głowie” ułożyły sobie “plan zemsty” za jakąś “krzywdę”. Dlatego w tym czasie „osoby niezrównoważone” wychodzą z nożami i z pistoletami zrealizować swój plan. Nagle zaburzy się produkcja kortyzolu (hormon stresu) oraz adrenaliny – w wyniku czego mamy konflikty, zabójstwa i niezorganizowane ataki terrorystyczne. Lepiej unikać wtedy miejsc, gdzie jest dużo osób.

Wiele osób w czasie występowania silnych drgań magnetycznych ziemskiego pola doświadcza problemów kardiologicznych. Od zawałów serca po udary mózgu. Więc kontrolujcie wtedy serce, szczególnie osoby starsze. Drastycznie spada wtedy odporność organizmu, co powoduje szybkie rozprzestrzenianie się wirusów. Wzmacniajcie wtedy organizm witaminą C w dawce 1000-2000 mg na dobę, to mocno pomaga.

Osoby z depresją mogą w tym czasie odczuć duże pogłębienie depresji. Drgania magnetyczne z pewnych zakresów częstotliwości skutecznie “zamulają” umysł, szczególnie płat czołowy (logiczne myślenie). Więcej jest w tym czasie samobójstw i ostatnio dość często występujących “samobójstw rozszerzonych”, gdzie ginie część lub cała rodzina.

Człowiek szybciej się wtedy denerwuje, mniej uważa, nie może się skupić i szybciej się rozprasza.
Dlatego katastrofy i wypadki występują grupowo.

Stan emocjonalny człowieka jest ściśle związany z układem hormonalnym, a jeśli jest on nagle zaburzony poprzez drgania ziemskiego pola, to w zachowaniu człowieka następują duże zmiany.

Na Forum jest temat dotyczący oddziaływania drgań magnetycznych ziemskiego pola na ludzi.

Jest również ważny i ciekawy temat Słońca i tego co się na nim dzieje.

Forum nie jest publicznie dostępne, wymagane jest posiadanie konta.

 

Słońce

Pola magnetyczne w przestrzeni wpływają na to co się dzieje na Słońcu, występuje interakcja wpływająca na lokalne pole magnetyczne na naszej gwieździe, przesuwając polaryzację w jedną lub drugą stronę.

Szczyty oddziaływań magnetycznych w minimach słonecznych tworzą dziury koronalne, lub chociaż strefy o znacznie gęstszej plazmie, co na zdjęciach z SDO na długości fali 19.3 nm tworzy ciemnobrązowe i czarne strefy.

W okresie dążenia do maksimum na Słońcu pojawiają się plamy słoneczne, czyli rozrzedzona fotosfera. Czym silniejsze pola magnetyczne występują w danym miejscu na Słońcu, tym większą powierzchnię mają plamy słoneczne. W przypadku bardzo silnych pól magnetycznych tworzących plamy, pewne konfiguracje magnetyczne mogą skutkować zerwaniem strumieni plazmy znajdujących się dookoła plamy, w konsekwencji czego następuje rozbłysk i wyrzut plazmy (CME). Gdy plazma poleci w naszą stronę, istnieje zagrożenie burzą geomagnetyczną. Zakładając, że plazma trafi w Ziemię, siła burzy zależeć będzie od gęstości i prędkości lecącej plazmy, czyli wiatru słonecznego.

 

Magnetyczny mechanizm tworzenia się struktur na Słońcu

Jeśli lokalnie na Słońcu będzie taki sam biegun magnetyczny jak oddziaływanie pola z zewnątrz, tworzy się wtedy strefa równowagi magnetycznej, w wyniku czego powstają dziury koronalne. Dalsze zmiany polaryzacji magnetycznej prowadzą do odrywania się lokalnie plazmy znad fotosfery (naładowane cząsteczki gazu). Plazma taka lewituje około 20 tysięcy kilometrów nad fotosferą i powoli zaczyna tworzyć dziury koronalne, gdy zwiększa swoją gęstość. Zjawiska takie często występują w końcowej fazie cyklu słonecznego, ale jeszcze przed minimum.

Dlatego czas pojawienia się dziury koronalnej i możliwy kształt są do wyliczenia na podstawie rozkładu pól. Podobnie jak i kierunek zmian w cyklu.
Jeśli lokalnie będzie inny biegun, wtedy mamy rozrzedzanie fotosfery, co prowadzi do pojawiania się plam słonecznych. Przy silnych zawirowaniach magnetycznych taka plama słoneczna może być bardzo aktywna nawet przez 3-4 okrążeń dookoła Słońca.

Plam słonecznych na Słońcu jest dużo w maksimum słonecznym, a dziur koronalnych w minimum.

Cykl trwa 11 lat, a dokładniej 10.66 roku.
Cykl aktywności Słońca tworzy nam głównie Jowisz z Saturnem.

 

Sedna

Z naszych obserwacji wynika, że „odczuwalność” oddziaływań magnetycznych przez człowieka i planetę wciąż rośnie, mimo „odbicia się” od minimum słonecznego (cykl jedenastoletni). Jeśli nie zahamuje w najbliższych 2-3 lat i nadal będzie ta odczuwalność rosła, to może oznaczać wpływ planetoidy Sedna – a to nic dobrego.

Sedna ma średnicę 1000 kilometrów, Pluton dla przykładu ma średnicę 2370 km.
Jeśli Sedna posiada silne pole magnetyczne (np. dużo magnetytu w jądrze), to jej wpływ na Układ Słoneczny może być ogromny.
Cykl obiegu Sedny według różnych źródeł wynosi od 10 900 lat do około 11 400 lat, a najbliżej Słońca znajdzie się w 2076 roku.

Być może zmiany klimatu też są z tym silnie powiązane i odwrócenie cyklu nastąpi dopiero w 2076 roku – a do tego czasu wykładniczo będą narastały anomalie pogodowe, które obserwujemy.
Z roku na rok anomalie pogodowe coraz bardziej uwidaczniają się.

 

Szumy uszne, powstawanie i odczuwanie

O szumach usznych wiele razy pisałem. Nauka uznaje to zjawisko za chorobę i nie ma pojęcia jak te szumy powstają.

Błędnik odpowiedzialny jest za czucie równowagi, jest częścią ucha wewnętrznego.

 

Mechanizm powstawania szumów usznych konsultowałem też z kilkoma naukowcami i wszystko wskazuje na to, że moja teoria jest właściwa.

W kanałach półkolistych błędnika znajduje się płyn z dużą zawartością drobinek magnetytu, a wiemy co się dzieje z drobinkami magnetycznymi w zmieniającym się polu magnetycznym?
Cząsteczki te drgają, a drgania zamieniane są na drobne impulsy elektryczne, które nerwem przenoszone są do mózgu.

Więc szumy uszne to nie choroba, tylko efekt oddziaływania drgań magnetycznych na nasz „szósty zmysł”. Drgania te pochodzą od jonosfery, a na jonosferę oddziałuje, wiatr słoneczny, elektrony z pasów Van Allena oraz z rekoneksji magnetycznych, które powstają na skutek współoddziaływania pól magnetycznych w przestrzeni kosmicznej.

Sami widzicie, że moje wyliczenia wzrostów oddziaływań magnetycznych jak i wzrostów szumów usznych pokrywają się z rzeczywistością.

Tak w wielkim skrócie wygląda moja teoria na temat szumów usznych, ich powstawania i odczuwania.

 

SOSms

Poniższy System Ostrzeżeń SOSms jest całkowicie darmowy i warto tam się zapisać na chociaż jedno dla Was istotne zagrożenie.

System ostrzeżeń SOSms oparty na wiadomościach SMS

Anomalia Południowego Atlantyku – NASA śledzi ogromną, rosnącą anomalię w polu magnetycznym Ziemi, która powoli rozdziela się na dwie części

Słońce – 25 cykl słoneczny, wkrótce nastąpi gwałtowny wzrost aktywności naszej gwiazdy

Zabraniam kopiowania oraz przetwarzania zamieszczonych powyżej informacji bez mojej wiedzy i zgody. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170
Źródło: LosyZiemi.pl