Poniżej znajdują się wykresy z ostatniego tygodnia, z pomiarów lokalnych oraz wstrząsów sejsmicznych – baza EMSC.

Magnetometr, 17 maja, ostatnie 7 dni.

 

 

Grawitacja, 17 maja, ostatnie 7 dni.

 

Energia drgań magnetycznych w trzech osiach, ostatnie 7 dni.

Sumaryczna energia drgań magnetycznych, 17 maja, ostatnie 7 dni.

 

Trzęsienia ziemi 11-17 maja 2018 r.

Trzęsienia ziemi 11-17 maja 2018 r. względem płyt tektonicznych.

Głębokość trzęsień ziemi 11-17 maja 2018 r.

Głębokość trzęsień ziemi 11-17 maja 2018 r. do 200 km głębokości.

 

Energia trzęsień ziemi 2018.05.17, 7 dni, podział dobowy, skala liniowa.

 

Energia trzęsień ziemi 2018.05.17, 7 dni, podział godzinowy, skala liniowa.

 

Magnitudy trzęsień ziemi 2018.05.17, 7 dni

Ilość trzęsień ziemi 2018.05.17, 7 dni – zdarzenia.

 

Lista trzęsień ziemi 2018.05.17, 7 dni, od 5.0

 

Wkrótce wystąpią silne oddziaływania magnetyczne na Ziemię, może wzrosnąć aktywność sejsmiczna i wulkaniczna

 

Źródło: LosyZiemi
0 0 votes
Article Rating