Wykorzystując ekstrakt błonowy z liści szpinaku, naukowcy z Instytutu Technologii Technion skonstruowali hybrydowe ogniwo bio-foto-elektrochemiczne (ang. bio-photo-electro-chemical cell, BPEC), które wykorzystując światło słoneczne, wytwarza z wody elektryczność i wodór.

energia-elektryczna

Izraelczycy podkreślają, że połączenie BPEC z roślinnymi błonami, które pochłaniają światło i skutecznie generują przepływ elektronów, toruje drogę rozwojowi nowych technologii uzyskiwania czystych paliw ze źródeł odnawialnych.

By wykorzystać fotosyntezę do produkcji prądu, naukowcy dodali do roztworu związek żelaza (Fe(III)CN). Pośredniczy on w transferze elektronów z błon biologicznych do obwodu elektrycznego.

Produkcja wodoru jest możliwa dzięki dodatkowej mocy elektrycznej z niewielkiego ogniwa fotowoltaicznego, które absorbuje nadmiar światła. W ten sposób energia słoneczna jest przekształcana w energię chemiczną, przechowywaną w BPEC jako gazowy wodór. W miarę potrzeb energię tę można na drodze spalania konwertować w ciepło i elektryczność. Choć przypomina to spalanie paliw węglowodorowych, w przypadku BPEC nie ma mowy o emisji gazów cieplarnianych (CO2). Tu powstaje wyłącznie czysta woda. Mamy więc do czynienia z cyklem zamkniętym, gdzie wszystko zaczyna się od wody i kończy na wodzie.

0 0 votes
Article Rating