Poniższy film pokazuje aktualną 24-godzinną aktywność wulkanów i wstrząsy sejsmiczne, które występują.