Poniższy film pokazuje aktualną 24-godzinną aktywność wulkanów i wstrząsy sejsmiczne, które występują.

0 0 vote
Article Rating