Poniżej wykresy przedstawiające pomiary magnetometryczne oraz składowych pola magnetycznego Ziemi (Głogów).

Magnetometr w trzech osiach, ostatnie 120 godzin (5 dni).

 

Energia drgań magnetycznych, ostatnie 120 godzin.

Sumaryczna energia drgań magnetycznych, ostatnie 120 godzin.

 

Składowe pola magnetycznego, ostatnie 120 godzin.
Podział po 500 Herców.

 

Źródło: LosyZiemi
0 0 votes
Article Rating