Na poniższych wykresach znajduje się 5 oraz 9 ostatnich dni pomiarów pola magnetycznego Ziemi z wyliczoną energią drgań magnetycznych dla trzech osi oraz energią sumaryczną. Zamieściłem również wykresy z magnetometru.

Magnetometr w trzech osiach, ostatnie 5 dni.

Energia drgań magnetycznych

Energia sumaryczna drgań magnetycznych

W rozbiciu na osie

 

Magnetometr, ostatnie 9 dni


 

 

Źródło: LosyZiemi.pl

Wystąpił wyjątkowo ciekawy cykl energii drgań magnetycznych Ziemi

Średniej siły oddziaływania magnetyczne wystąpią między 14-17 kwietnia