Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego, wykresy podzielone po 500 Hz od 0 – 7 kHz.
Szybka transformacja Fouriera (FFT), ostatnie 200 godzin pomiarów (8 dni i 8 godzin).

Zakres 3-4 kHz najmocniej wpływa na istoty żywe, w tym na człowieka

 

Źródło: LosyZiemi.pl

Średniej siły szczyty oddziaływań magnetycznych wystąpią między 8-10 sierpnia oraz 15 sierpnia, silny szczyt wystąpi 9 i 11 sierpnia

Słońce – Dwie plamy po przekątnej za sprawą Wenus

Pomiary magnetometryczne i energia drgań magnetycznych w cyklu dobowym, ostatnie 10 dni

Słońce On-Line