Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego w osi pionowej – generowane przez jonosferę. Wykresy podzielone są po 500 Hz od 0 – 6 kHz i 15-20 kHz. Szybka transformacja Fouriera (FFT), ostatnie 120 godzin pomiarów – 5 dni.

Zakres 3-4 kHz najmocniej wpływa na istoty żywe, w tym na człowieka

Temat tu jest wyjaśniony.

Zakresy 15.5 – 19.5 kHz – Wschody i zachody Słońca

Temat tu jest wyjaśniony.

 

Źródło: LosyZiemi.pl
5 2 votes
Article Rating