Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego w osi pionowej – generowane przez jonosferę. Wykresy podzielone są po 500 Hz od 0 – 6.5 kHz, 6.5-10 kHz i 15-20 kHz. Szybka transformacja Fouriera (FFT), ostatnie 192 godziny pomiarów (8 dni).

Zakres 3-4 kHz najmocniej wpływa na istoty żywe, w tym na człowieka

Zakres 6.5 – 10 kHz

Zakres 15-20 kHz

Na powyższym wykresie znajdują się dwie grupy częstotliwości, pierwsza od 15300 – 16600 Hz, druga 18900 – 19600 Hz.
Częstotliwości te pojawiają się kilkanaście do kilkudziesięciu minut po wschodzie Słońca w lokalizacji pomiarów, a zanikają kilka do kilkunastu minut po zachodzie Słońca.
Na skutek jakichś reakcji chemicznych jonosfera generuje te częstotliwości pod wpływam promieniowania od Słońca.
Zagadkę próbowałem wyjaśnić z ekspertami od jonosfery w CBK PAN i nie udało się, gdyż nikt nie dokonuje pomiarów jonosfery na tak niskich zakresach.
Teraz prowadzę rozmowy na ten temat między innymi z pracownikami NASA i jest szansa, że zjawisko wyjaśni się.

To co się dzieje w jonosferze podczas aktywności Słońca, czy burz geomagnetycznych jest bardzo ciekawe. Jonosfera gromadząc ładunki rozszerza się – z jednej strony wpływając fizycznie na atmosferę, a z drugiej generując przy tym drgania magnetyczne na najróżniejszych częstotliwościach.

Kiedyś opiszę Wam ten temat szerzej, a jest bardzo ciekawy.

 

Źródło: LosyZiemi.pl
5 2 votes
Article Rating