Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego w osi pionowej – generowane przez jonosferę. Wykresy podzielone są po 500 Hz do 6.5 kHz. Szybka transformacja Fouriera (FFT), ostatnie 200 godzin pomiarów (ponad 8 dni). Zakres 3-4 kHz najmocniej wpływa na istoty żywe, w tym na człowieka.

Z pomiarów wyliczane są częstotliwości składowe o najwyższych energiach poprzez szybką transformację Fouriera (FFT). Drgania pola magnetycznego wpływają na planetę i na istoty żywe. Zakresy od 3-4 kHz bardzo mocno wpływają na człowieka, między innymi poprzez zaburzanie pracy gruczołów hormonalnych.

Przy wzrostach energii częstotliwości w zakresie ponad 3 kHz wzrastają szumy uszne u ludzi.

 

Częstotliwości składowe z ostatnich 8 dni pomiarów

 

Zakres 3-4 kHz najmocniej wpływa na istoty żywe, w tym na człowieka

 

 

Źródło: LosyZiemi.pl
0 0 votes
Article Rating