W poniedziałek 5 marca rozpoczęły się średniej siły oddziaływania magnetyczne planet. Osoby wrażliwe na zmiany magnetyczne, oddziaływania mogą odczuwać na ponad dobę przed szczytami i po szczytach w formie: bólu głowy, bólu stawów, zmęczenia i szumów usznych często z modulacjami. Drgania ziemskiego pola magnetycznego występują za sprawą jonosfery gromadzącej elektrony protony z rekoneksji magnetycznych emisji z plam i dziur koronalnych oraz wiatru słonecznego. Na szumy uszne bardzo mocno wpływają dziury koronalne.

Linie pola magnetycznego

Średniej siły szczyt oddziaływań magnetycznych wystąpi 6-7, 9 i 11 kwietnia około południa.

W tym czasie może wystąpić wzrost aktywności sejsmicznej i wulkanicznej.

Obserwujcie tornada i trąby powietrzne.

Szczyty nasileń szumów usznych w tym okresie mogą występować codziennie około 8-9-ta, 11-ta, 12-14-tej, 17-ta, 19-ta, 20-21-wszej– polskiego czasu (UTC+2).

 

Zachowania społeczne

W czasie oddziaływań magnetycznych na ulice mogą wychodzić osoby niezrównoważone psychicznie, czyli mogą się uaktywnić nożownicy i „miłośnicy” strzelania.
Mimo pandemii w ostatnim czasie jest bardzo dużo takich incydentów.

Drgania pola magnetycznego o specyficznych częstotliwościach wpływają na gruczoły hormonalne istot żywych, w tym człowieka.
Jeśli wystąpi sekwencja pewnych częstotliwości, specyficznych dla danego gruczołu, następuje zaburzenie jego pracy, co skutkuje wzrostem lub spadkiem produkcji hormonu, a to kształtuje nam stan emocjonalny. Te stany emocjonalne wpływają na zabójstwa, samobójstwa, kłótnie i na „wysyp świrów” z nożami na ulicach.

 

Źródło: LosyZiemi.pl

Szczyty średniej siły oddziaływań magnetycznych wystąpią 24-25, 27-28 i 30 marca