Ciekawy cykl magnetyczny wystąpił od 7 do 12 lipca, głównie w osi X – północ-południe.

 

Poniżej oś X w rozbiciu na dobowe pomiary

 

Źródło: LosyZiemi.pl