Między 30 marca, a 4 kwietnia wystąpił ciekawy cykl magnetyczny, jak i energii drgań magnetycznych. Pomiary własne.

Os X – północ-południe

Oś Y – wschód-zachód

Oś Z – góra-dół

 

Źródło: LosyZiemi.pl