Od wschodu zbliża się groźna plama słoneczna o numerze 3102, która zmienia swoją konfigurację magnetyczną.

Plama na razie jest w miarę spokojna, ale to może się wkrótce zmienić, ponieważ plama zbliża się do strefy magnetycznej, o której pisałem 6 września:

Aktywność Słońca może wzrosnąć na niedalekim wschodzie, 11, 14 i 16 września wystąpią szczyty stref magnetycznych

Klasyfikacje plam słonecznych

 1. α – Alfa:
  jednobiegunowa grupa plam słonecznych.
 2. β – Beta:
  Grupa plam słonecznych, która ma dodatnią i ujemną polaryzację (lub dwubiegunową) z prostym podziałem między polaryzacjami.
 3. γ Gamma:
  Złożony obszar w którym dodatnie i ujemne polaryzacje są tak nieregularnie rozłożone, że nie można ich sklasyfikować jako dwubiegunowej grupy plam słonecznych.
 4. β-γ – Beta-Gamma:
  dwubiegunowa grupa plam słonecznych, ale wystarczająco złożona, aby nie można było narysować linii między plamami o przeciwnej polaryzacji.
 5. δ – Delta:
  Parasole o przeciwnej polaryzacji w pojedynczym półcieniu.
 6. β-δ – Beta-Delta:
  Grupa plam słonecznych o ogólnej konfiguracji magnetycznej beta, ale zawierająca jedną (lub więcej) delta plam słonecznych.
 7. β-γ-δ – Beta-Gamma-Delta:
  Grupa plam słonecznych o konfiguracji magnetycznej beta-gamma, ale zawierająca jedną (lub więcej) delta plam słonecznych.
 8. γ-δ – Gamma-Delta
  Grupa plam słonecznych o konfiguracji magnetycznej gamma, ale zawierająca jedną (lub więcej) delta plam słonecznych.

 

 

Aktywność Słońca do 13 września

Prawdopodobnie wkrótce wystąpią silne rozbłyski słoneczne.

Poniżej siatka dobowych przesunięć względem szerokości geograficznej naszej gwiazdy

Poniżej filmy z ostatnich 48 godzin

 

Źródło: LosyZiemi.pl