Poniższe wykresy przedstawiają pomiary magnetometryczne od 19 lipca do 19 sierpnia w Głogowie, 6 sierpnia wystąpił szczyt cyklu.

 

Pomiary w rozbiciu dobowym, oś Z

 

Oś Y

 

Źródło: LosyZiemi.pl