Poniżej trzęsienia ziemi od magnitudy 5.0 z ostatnich dwóch miesięcy, baza EMSC.

Względem płyt tektonicznych

 

Głębokość trzęsień ziemi od magnitudy 3.5

 

Energie trzęsień ziemi w uśrednieniu dobowym

 

Magnitudy trzęsień ziemi od 5.0

Lista od magnitudy 6.0

 

Źródło: LosyZiemi.pl