Poniżej mapa z naniesionymi trzęsieniami ziemi z ostatnich 30 dni, od magnitudy 5.0

Trzęsienia ziemi względem płyt tektonicznych.

Grecja

W sobotę, 2 maja o 12:51 UTC wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6.6 na Morzu Śródziemnym, na głębokości 17 km.

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się dokładnie 2200 km od sejsmometru w Suwałkach, który zareagował najmocniej ze wszystkich w Polsce.

Sejsmometr w Suwałkach zareagował o 12:55 i 30 sek., czyli 4.5 minuty później. Więc fala sejsmiczna przemieszczała się z prędkością 8150 m/s ?
To trochę za duża prędkość. Wydaje mi się, że błędnie wyliczyli głębokość.

Prędkość fal sejsmicznych zależy od typu fal, gęstości ośrodka i jego współczynników sprężystości, które z kolei zależą od temperatury i ciśnienia. W warunkach normalnych prędkość fal podłużnych (P) w suchym piasku wynosi 400-1200 m/s, w dolomitach 3500-6500 m/s, granitach 4500-6000 m/s, w bazaltach 5000-6000 m/s, w wodzie 1450-1500 m/s, i w lodzie 3400-3800 m/s. W głębi Ziemi prędkość z reguły rośnie z uwagi na zwiększanie się współczynnika sprężystości ze wzrostem ciśnienia. Jednak na granicy z jądrem zewnętrznym prędkość fal P gwałtownie maleje z głębokością z uwagi na stopienie jądra. Jądro Ziemi, jako że jest płynne, nie przenosi fal poprzecznych. WikiPedia.

Trzęsienie ziemi odczuwalne było w Kairze odległym o 700 km, a w odległości 90 km pokruszyły się mury kilku domów. Po drugiej stronie Krety spadł spory kamień.
Ale trzęsienie ziemi o tak dużej energii na głębokości zaledwie 17 km powinno wyrządzić znacznie większe szkody w promieniu 100 km.
Gdyby było na głębokości 17 km, powinna powstać kilkudziesięciocentymetrowa fala tsunami, a nie powstała.

Zakładam, że głębokość była znacznie większa.

 

Na końcu znajdują się wszystkie sejsmometry w Polsce.

Głębokości trzęsień ziemi, od magnitudy 3.0, baza EMSC

Energie trzęsień ziemi, rozdzielczość godzinowa.

Magnitudy trzęsień ziemi od 3.0

 

Pomiary

Ciekawy jest też pomiar z magnetometru, a szczególnie cykl energii drgań magnetycznych. Ostanie 7 dni.

 

Poniżej trzęsienie ziemi w Grecji z 2 maja na polskich sejsmometrach.

Lokalizacje sejsmometrów

 

Źródło: LosyZiemi
0 0 votes
Article Rating